St. Anna Kerk
Hervormde Gemeente
Eck en Wiel
route >

De Kerk Roept

28-02-2017

Kerkdiensten. 
 
Zondag        5 maart, 10.00 uur: mw. ds. T. Nielen uit Elst (gld). 1e Zondag 40-dagentijd, familiedienst.
Woensdag   8 maart, 19.30 uur: ds. J. Stelwagen uit Leersum. Biddag voor gewas en arbeid.
Zondag      12 maart, 10.00 uur: ds. H.G. Dijk uit Acquoy. 2e Zondag 40-dagentijd.

Kinderkerk.
 
Iedere zondag is er om 10.00 uur Kinderkerk in het Jeugdgebouw naast de St. Anna kerk.

In de veertigdagentijd lezen we verhalen over geloof in het leven. De verhalen gaan over Jezus, die op weg gaat naar Pasen. Maar ook over al die andere mensen, die iets van die weg meemaken. Ze ontdekken dat God een God van leven is. De kinderkerk maakt dit zichtbaar in de kerk met behulp van een afbeelding van een opkomende zon. De zon is een teken van leven. Hoe donker de nacht ook is, de zon zal altijd weer opnieuw gaan schijnen. En speciaal voor de gemeente iedere week een weerbericht!

Zondag 5 maart: Waar leef je van? Onze kinderen worden voor een weekje journalist. Het kan zijn dat ze u benaderen om wat vragen te beantwoorden.
Zondag 12 maart: Vragen aan God. De kinderen denken na over verbindingen met mensen wereldwijd. Wilt u uw handtekening zetten onder het gezamenlijk kunstwerk?
Namens de leiding, Miranda.

Van de beroepingscommissie.
 
Zondag 5 maart gaat mw. ds. T. Nielen uit Elst (Gld.) voor in de dienst, zij is in gesprek met de beroepingscommissie om de predikantsplaats te vervullen in onze gemeente.

Zieken.
 
Mevr. De Keizer is vanuit het ziekenhuis weer teruggekeerd in haar huis. 
Ook mevr. De Jongh is weer terug op haar kamer in De Valentijn. 
Mevr. L. Broekhuizen is vanuit het ziekenhuis naar De Schakel om verder te revalideren. 
Wij wensen hen heel veel sterkte.

In memoriam.
 
Op 3 februari is overleden Truus van Eck-van Doorn, sinds 1988 weduwe van Cees van Eck. Ze is 89 jaar geworden. 
Truus is geboren op 1 maart 1927, de economische crisis van de jaren dertig en de oorlogsjaren hebben haar jeugd en haar leven bepaald. Na het overlijden van haar vader, kort na de oorlog, kregen opleiding en scholing niet de gewenste aandacht, want samen met haar moeder moest ze de kost verdienen, wat niet eenvoudig was in die tijd.
In 1950 is Truus getrouwd en met haar man in gaan wonen bij haar moeder. In 1953 werden zij verblijd met de geboorte van hun enige zoon, Adrie. Er zijn 2 kleinkinderen geboren, Niels en Jozien.
Truus heeft haar moeder verzorgd tot haar overlijden in 1995. Vanaf die tijd tot 2013 heeft ze alleen gewoond aan de Wielseweg. De laatste vier jaar heeft ze met veel plezier gewoond in een aanleunwoning van De Valentijn, hoewel ze steeds meer klachten kreeg. Vooral het laatste half jaar hebben Adri en zijn vrouw Ans zich dagelijks met haar bezig gehouden. Naast de kleinkinderen genoot ze van haar achterkleinkind Belle, het was een lichtpuntje in haar leven.
Mevr. Van Eck heeft vele jaren haar verjaardag gevierd bij de Koningslinde. De familie vond het passend om ook de afscheidsdienst daar te houden, maar stelde het zeer op prijs als ook de kerk een bijdrage aan haar afscheid zou leveren. We hebben gelezen uit Openbaringen 21 over de nieuwe hemel en de nieuwe aarde. Het leven na de dood blijft een groot geheimenis, het bijbelgedeelte geeft aan dat we mogen geloven en vertrouwen op een leven na de dood. We hebben met elkaar gezongen, er zijn herinneringen opgehaald over het leven van Truus en we hebben geluisterd naar het gedicht van Dietrich Bonhoeffer over afscheid nemen.
Dat ze veilig mag zijn in Jezus armen! Dat was het thema van de afscheidsdienst, gekozen door de familie. 
Wij wensen Adrie, Ans en de kinderen veel sterkte bij het dragen van het gemis.
Ans van Bruxvoort en Trudy Hekman.

Actie Kerkbalans 2017.
 
De toezeggingen die zijn gedaan voor de Actie Kerkbalans 2017 bedragen € 33.163,– dit is € 1.774,– minder dan verleden jaar. Allen die een toezegging hebben gedaan heel hartelijk dank daarvoor en in het bijzonder een bedankje aan de vrijwilligers die ons geholpen hebben bij de actie.
De kerkrentmeesters.

Inloopmiddag.
 
Op de maandagen 6 en 20 maart en op 3 april komen we weer bijeen in het Jeugdgebouw. Vanaf 14.00 uur is iedereen van harte welkom!

Kopij ‘De Kerk Roept’.
 
De kopij voor de volgende uitgave moet uiterlijk binnen zijn op dinsdag 7 maart a.s. op het volgende
e-mailadres: kerkblad@kerkeckenwiel.nl   

Namens de kerkenraad allen een hartelijke groet,
Trudy Hekman.