St. Anna Kerk
Hervormde Gemeente
Eck en Wiel
route >

Maandbrief

01-02-2017

Van harte welkom in de St. Anna kerk!

Een speciaal welkom aan de gasten in ons midden. We hopen dat u zich in onze kerk thuis voelt en wensen u een gezegende dienst.
Wij mogen samen deze kerkdienst(en) beleven en Gods zegen ontvangen.
Elke eerste zondag van de maand is er na de dienst gelegenheid samen koffie/thee te drinken in de kerk.

Zondag 5 februari (Werelddiaconaat)

10.00 uur voorganger: Mevrouw ds. A.H. Looman-Graaskamp uit Geldermalsen

Collecte: 1e collecte is bestemd voor het Werelddiaconaat
2e collecte is bestemd voor de kerk
Uitgangscollecte is bestemd voor de instandhouding van de predikantsplaats

Zondag 12 februari

10.00 uur voorganger: Ds. H. Overdijk uit Ommeren

Collecte: 1e collecte is bestemd voor diaconie
2e collecte is bestemd voor de kerk
        Uitgangscollecte is bestemd orgelfonds

Zondag 19februari

10.00 uur voorganger: Mw. ds. D. Eckhart-Groeneveld uit Ingen
 
Collecte: 1e collecte is bestemd voor Het vluchtelingenwerk
2e collecte is bestemd voor de kerk
Uitgangscollecte is bestemd voor de erediensten

Zondag 26 februari

10.00 uur voorganger: Mw. dr. M.C.A. Korpel uit Leusden 

Collecte: 1e collecte is bestemd voor diaconie
2e collecte is bestemd voor de kerk
Uitgangscollecte is bestemd voor kleinonderhoud

Zondag 5 maart 1e zondag 40 dagentijd (familiedienst)

10.00 uur voorganger: Ds. W.L. Pera uit Leersum

Collecte: 1e collecte De Glind
2e is bestemd voor de kerk
Uitgangscollecte is bestemd voor de instandhouding van de predikantsplaats


Activiteiten in onze gemeente

Zondag         5 februari:  Werelddiaconaatzondag.
Maandag      6 februari:  Inloopmiddag in het Jeugdgebouw van 14:00 – 16:00 uur.
Zondag       12 februari:  Tienerdienst de jongeren komen samen om 9.30 uur in het Jeugdgebouw. 
Zondag       19 februari:  Kerkdienst ziekenhuis Rivierenland. / Haal- en brengdienst, aanvang 9.45 uur.
Maandag    20 februari:  Inloopmiddag Jeugdgebouw van 14:00 – 16:00 uur.
Maandag    20 februari:  Gebedskring in de St. Anna kamer, aanvang 20.00 uur.
Dinsdag      21 februari:  Kerkenraadsvergadering in het Jeugdgebouw, aanvang 19.30 uur.
Donderdag 23 februari:  Ouderensoos in het Jeugdgebouw, aanvang 14.30 uur.
Zondag       26 februari:  Kerkdienst verpleeghuis Vrijthof / Haal- en brengdienst, aanvang 9.45 uur.
Zondag         5 maart:     1e zondag 40 dagentijd.
Dinsdag        7 maart:     Bijbelkring o.l.v. Ds. Alma, aanvang 19.45 uur.
Woensdag    8 maart:     Biddag voor gewas en arbeid, aanvang 19.30 uur.

Verantwoording diaconale collecten van de maand januari 

25 december €   94,75  t.b.v. kinderen in de knel
31 december €   20,40 
  1 januari €   21.45  diaconaal deel
  8 januari €   64,85
15 januari €   51,50
22 januari €   24,1
29 januari €   85,50  t.b.v. het Roosevelthuis

Verantwoording collecte kerkrentmeesters van de maand januari

€  147,80  Kerkrentmeesterlijkbeheer
€    68,65  Instand.houd.pred.pl.
€    35,55  Verwarming
€    45,05  Oecumene
€    22,80  Catechese
€    21.40  Kerk deel 1 januari
€  341,25  Totaal

Beroepingscommissie (tussentijds)-verslag
 
Het is weer enige tijd geleden dat wij u geïnformeerd  hebben omtrent de voortgang in het beroepingswerk. Ook al lijkt het dat er weinig valt waar te nemen, maar achter de schermen zijn we - als commissie - druk bezig met het leggen van contacten met mogelijke kandidaten.
Zoals we u reeds eerder hebben medegedeeld, blijft het moeilijk om de open predikantsplaats voor 50% in te vullen, maar we blijven vertrouwen houden.
Zo  hopen we binnenkort weer met een kandidaat / dominee in gesprek te gaan.
Wij vragen u of u het beroepingswerk wilt gedenken in uw gebeden.
Met vriendelijke groet namens de Beroepingscommissie, Peter van Houten.
 
Kopij
 
Kopij voor de maandbrief van de maand maart moet uiterlijk woensdag 1 maart a.s. ingeleverd zijn op
e-mailadres: maandbrief@kerkeckenwiel.nl