St. Anna Kerk
Hervormde Gemeente
Eck en Wiel
route >

De Kerk Roept

31-01-2017

Kerkdiensten.
 
Zondag   5 februari, 10.00 uur: ds. A.L. Looman-Graasbeek uit Geldermalsen. Werelddiaconaatszondag.
Zondag 12 februari, 10.00 uur: ds. H. Overdijk uit Ommeren.

Kinderkerk.
 
Iedere zondag is er kinderkerk in het jeugdgebouw. Aanvang 10.00 uur.

Zieken.
 
Mevrouw Van Zoest is na een operatie weer thuis gekomen uit het ziekenhuis. 
Mevrouw De Jong-van Est uit de Valentijn is weer opgenomen in het ziekenhuis Rivierenland in Tiel, ze heeft heel veel pijn. 
Mevrouw Van Eck verblijft nog steeds in het Beatrix verpleeghuis in Culemborg en gaat langzaam vooruit. 
Wij leven mee met alle zieken thuis en in het ziekenhuis en wensen hen veel sterkte en beterschap toe.

Kerkenraad.
 
Sinds het vertrek uit de kerkenraad van de heer H. van Leusden, heeft mevr J. van der Linde, Hellenbergstraat 5, tel. 0344-694843, de taak van scriba op zich genomen. 
 
Het omzien naar elkaar is van groot belang in onze gemeente. Wij verzoeken u dan ook dringend om zieken of ander sinds aan haar, of aan de andere kerkenraadsleden door te geven, zodat wij wel en wee met elkaar kunnen delen.

Beroepingswerk.
 
Helaas is het de beroepingscommissie nog steeds niet gelukt een predikant te vinden voor onze gemeente. Na een aantal contacten, met voor ons een teleurstellende afloop, zijn wij nu weer in gesprek met een tweetal kandidaten.
Wij hopen en bidden dat wij u spoe­dig goed nieuws kunnen brengen. 
De beroepingscommissie.

Inloopmiddag.
 
Op 6 en 20 februari komen we weer bijeen in het jeugdgebouw. Vanaf 14.00 uur is iedereen van harte welkom.

Verantwoording giften.
 
Ont­van­gen voor de kerk: via mevr. R. Muller € 10,– en via dhr. W. van der Linden € 10,–.
Voor het bloemenfonds: via dhr. P. van Houten € 10,–.
Hartelijk dank.

Kopij ‘De Kerk Roept’.
 
Voor de volgende uitgave moet de kopij uiterlijk binnen zijn op dinsdag 7 februari a.s. op het volgende 
e-mailadres: kerkblad@kerkeckenwiel.nl   

Namens de kerkenraad allen een hartelijke groet.
Trudy Hekman.