St. Anna Kerk
Hervormde Gemeente
Eck en Wiel
route >

De Kerk Roept

17-01-2017

Kerkdiensten.
 
Zondag 22 januari, 10:00 uur: ds. D. Schinkelshoek uit Veenendaal.
Zondag 29 januari, 10.00 uur: ds. G. Boer uit Rhenen. Viering Heilig Avondmaal.

Kinderkerk.
 
Iedere zondag is er kinderkerk in het jeugdgebouw om 10.00 uur. Alle kinderen in de basisschoolleeftijd zijn van harte welkom!

Met Advent en Kerst was het thema ‘Maak het mee!’. We gaan steeds een stapje verder. Je kunt het niet alleen meemaken, je kunt er ook aan mee werken. Iedereen heeft zijn eigen talenten, zijn eigen taak om Gods goede wereld dichterbij te brengen. Doe maar mee, op jouw eigen manier, met de kwaliteiten die jij gekregen hebt.

De leiding is gestart met de voorbereidingen van de veertigdagentijd en Pasen. Vind je het leuk om jouw kwaliteiten in te zetten samen met de kinderen van de kinderkerk tijdens deze periode? Laat het ons weten! Een toneelrol in de kerk, knutselen met de kinderen, zingen met de kinderen…u bent van harte uitgenodigd.

Vanaf zondag 22 januari: het is begonnen! Jezus trekt de wereld in!
Hartelijke groet, Corina, Miranda en Rianne.

Zieken.
 
Mevr. V.d. Berg uit de Madelievenkamp verblijft sinds enkele weken in De Valentijn. 
Mevr. Blom uit de Beatrixstraat kon ook niet meer alleen in haar huis zijn en verblijft in  Vrijthof. 
Hoewel mevr. R. de Jong nog niet vrij van pijn is, is ze weer teruggekeerd op haar kamer in De Valentijn.
Mevr. T. van Eck uit de Saffatinstraat is voor revalidatie tijdelijk in het Beatrix verpleeghuis, zij heeft niet haar heup gebroken, maar in haar bovenbeen is een breuk ontstaan, ook is zij getroffen door longontsteking.
Wij wensen hen allen heel veel sterkte en beterschap. 
Ter bemoediging deze bede:

Verlaat mij niet Heer, 
in mijn ouderdom,
als ‘k niet meer kan 
zoals ik graag zou willen;
als benen weigeren 
en handen trillen,
zie dan, juist dan, 
vol liefde naar mij om.

En wordt mijn lichaam zwak, 
de ogen slecht,
laat dan uw woord, 
uw naam mij vergezellen,
opdat ik anderen 
nog kan vertellen
waart’t fundament, 
de grondsteen is gelegd.

Overleden.
 
Op woensdag 4 januari is op de leeftijd van 87 jaar overleden Aaltje Lichtenberg-Pas. Zij was sinds 23 februari 2002 weduwe van onze oud-predikant Gerrit Lichtenberg.
Dominee Lichtenberg was van 20 december 1987 tot 23 augustus 1992 predikant te Eck en Wiel.
De afscheidsdienst en de begrafenis van mevrouw Lichtenberg hebben maandag 9 januari in Dedemsvaart plaatsgevonden.

Ouderensoos.
 
We kunnen terugkijken op een mooie kerstviering. Inmiddels is het 2017. Wij, Rebinah en Ans, wensen u veel heil en zegen in het nieuwe jaar!
Op donderdag 26 januari komen we weer samen in het jeugdgebouw. Zoals u gewend bent om half 3. 
We hopen u allen te zien en  nieuwe leden zijn van harte welkom!! 
Hartelijke groet, Rebinah en Ans.

Actie Kerkbalans.
 
We willen uw aandacht vragen voor de Actie Kerkbalans 2017, welke dit jaar landelijk wordt gehouden van 21 januari tot en met 5 februari. 

Onze gemeente is volledig afhankelijk van deze bijdragen, want voor het werk van de kerk is geld nodig.
De afgelopen jaar(en) konden dankzij uw betrokkenheid, de kosten voor de instandhouding van de erediensten worden gedekt. Bovendien stelde het de kerk in staat om allerlei activiteiten te ontplooien.
Ondanks dat heel veel kerkenwerk door vrijwilligers wordt gedaan stijgen de kosten. Ook voor het jaar 2017 doen we een dringend beroep op uw financiële bijdrage. Daarom willen we u vragen om ruimhartig bij te dragen aan het in stand houden van onze gemeente en waar mogelijk uw bijdrage te verhogen. 

De vrijwilligers komen bij u aan de deur om uw antwoord / toezegging op te halen. 
Namens de kerkenraad hartelijk dank voor uw betrokkenheid en bijdrage! 
De kerkrentmeesters.

Verantwoording giften.
 
Ontvangen voor de kerk:
via mevr. R. Muller € 10,–
via mevr. T. Hekman € 10,–
via mevr. A. Slob € 10,- en € 10,–
Hartelijk dank!

Verjaardagsbusjes.
 
In het vierde kwartaal van 2016 hebben de verjaardagsbusjes € 319,15 opgebracht. 
Alle gevers en medewerkers hartelijk dank hiervoor.

Kopij ‘De Kerk Roept’.
 
Voor de volgende uitgave moet de kopij uiterlijk ingeleverd worden op dinsdag 24 januari op het volgende e-mailadres: kerkblad@kerkeckenwiel.nl  

Namens de kerkenraad allen een hartelijke groet,

Trudy Hekman.