St. Anna Kerk
Hervormde Gemeente
Eck en Wiel
route >

Wie zijn wij

We zijn een kleine
Hervormde Gemeente
binnen de Protestantse
Kerk Nederland (PKN)
te Eck en Wiel in de
Betuwe.

De kerk heet St. Anna
kerk, een naam die zij
oorspronkelijk voor de
reformatie gekregen
heeft en die we nog
steeds gebruiken.

Lees verder >
Kerkdiensten - beluisteren >

 *  Zondag 24 november 2019, 10:00 uur
     Mw. ds. T. Nielen uit Eck en Wiel
     Laatste zondag kerkelijk jaar

 *  Zondag 1 december 2019, 10:00 uur
     Mw. ds. T. Nielen uit Eck en Wiel
     1e Adventzondag (familiedienst)

 *  Zondag 8 december 2019, 10:00 uur
     Ds. W.L. Pera uit Leersum
     2e Adventszondag

Vervolg kerkdiensten >
Actueel

 *  Als alleen de Psalmen nog spreken

 *  Oproep oliebollen venten

 *  NBV handhaven !

 *  Lectio divina

 *  Offline lezen met app Mijn Bijbel

 *  Zondag 24 november 2019, 10:00 uur
     Laatste zondag Kerkelijk jaar

 *  Dinsdag 26 november 2019, 20:00 uur
     Bijbelkring

 *  Woensdag 27 november 2019, 10:00 uur
     Toewijding

 *  Donderdag 28 november 2019, 19:15 uur
     Catechisatie

 *  Donderdag 28 november 2019, 14:30 uur
     Ouderensoos

 *  Zondag 1 december 2019, 10:00 uur
     1e Advent Familieviering

 *  Zondag 1 december 2019
     Advent

 *  Maandag 2 december 2019, 14:00 uur
     Inloopmiddag Jeugdgebouw

 *  Dinsdag 3 december 2019, 19:30 uur
     Kerkenraadsvergadering

 *  Zondag 8 december 2019, 09:30 uur
     Tienerdienst

 *  Zondag 22 december 2019, 09:45 uur
     Kerkdienst Verpleeghuis Vrijthof

 *  Woensdag 25 december 2019
     Kerst

 *  Maandag 30 december 2019
     Oudejaars Oliebollenactie

 *  Zondag 5 januari 2020
     Epifanie

 *  Donderdag 30 januari 2020, 19:30 uur
     Ontmoetingsavond Ring Tiel

Lees meer >Foto's

Foto`s Startzondag 2019

Foto`s Openlucht Dienst

Afscheid van de Kinderkerk

Vervolg foto's >