St. Anna Kerk
Hervormde Gemeente
Eck en Wiel
route >

Wie zijn wij

We zijn een kleine
Hervormde Gemeente
binnen de Protestantse
Kerk Nederland (PKN)
te Eck en Wiel in de
Betuwe.

De kerk heet St. Anna
kerk, een naam die zij
oorspronkelijk voor de
reformatie gekregen
heeft en die we nog
steeds gebruiken.

Lees verder >
Kerkdiensten - beluisteren >

 *  Zondag 4 juni 2017, 14:30 uur
     Mw. Ds. A. d. Vries uit Nijmegen
     Intrededienst Mw. Ds. T. Nielen - Rosier, 1e Pinsterdag

 *  Zondag 11 juni 2017, 10:00 uur
     Ds. H. Overdijk uit Ommeren
     Zondag Trinitatis

 *  Zondag 18 juni 2017, 10:00 uur
     Mw. Ds. T. Nielen uit Eck en Wiel
     Afsluiting Kinderkerk (familiedienst)

Vervolg kerkdiensten >
Actueel

 *  Solidariteitskas 2017

 *  Intrede-dienst Mw. Ds. T. Nielen - Rosier

 *  De Bijbel over: Vrede

 *  Dinsdag 30 mei 2017, 19:45 uur
     Bijbelkring

 *  Donderdag 1 juni 2017, 07:45 uur
     55+ reis 2017.

 *  Zondag 4 juni 2017, 14:30 uur
     Pinksteren

 *  Donderdag 8 juni 2017, 14:30 uur
     Ouderensoos

 *  Zondag 11 juni 2017, 09:30 uur
     Tienerdienst

 *  Zondag 11 juni 2017, 10:00 uur
     Zondag Trinitatis

 *  Dinsdag 20 juni 2017, 19:30 uur
     Kerkenraadsvergadering

 *  Donderdag 22 juni 2017, 20:00 uur
     Workshop kinder- / tienerbijbels

Lees meer >Foto's

Palmpasenstokken Kinderkerk

Liturg Schikking 6e Zondag 40-dagentijd

Foto`s Inloopmiddag

Vervolg foto's >