St. Anna Kerk
Hervormde Gemeente
Eck en Wiel
route >

Wie zijn wij

We zijn een kleine
Hervormde Gemeente
binnen de Protestantse
Kerk Nederland (PKN)
te Eck en Wiel in de
Betuwe.

De kerk heet St. Anna
kerk, een naam die zij
oorspronkelijk voor de
reformatie gekregen
heeft en die we nog
steeds gebruiken.

Lees verder >
Kerkdiensten - beluisteren >

 *  Zaterdag 20 april 2019, 19:00 uur
     Ouderlingen uit Eck en Wiel
     Stille Zaterdag, Gebedsbijeenkomst

 *  Zondag 21 april 2019, 10:00 uur
     Mw. ds. T. Nielen uit Eck en Wiel
     1e Paasdag

 *  Zondag 28 april 2019, 10:00 uur
     Ds. A. Altena uit Leersum

Vervolg kerkdiensten >
Actueel

 *  Vasten in het Oude Testament

 *  Vasten in het Nieuwe Testament

 *  Paaspuzzel

 *  40 dagen / 40 vragen

 *  Offline lezen met app Mijn Bijbel

 *  Palmpasen & Stille Week

 *  Algmene Verordening Gegevensbescherming

 *  Zondag 21 april 2019, 10:00 uur
     Pasen

 *  Woensdag 24 april 2019, 10:30 uur
     Inloop plus in de Anna-kamer

 *  Donderdag 25 april 2019, 19:00 uur
     Catechisatie

 *  Donderdag 25 april 2019, 20:30 uur
     Gebedskring

 *  Donderdag 25 april 2019, 14:30 uur
     Ouderensoos

 *  Maandag 29 april 2019, 14:00 uur
     Inloopmiddag Jeugdgebouw

 *  Dinsdag 30 april 2019, 20:00 uur
     Bijbelkring

 *  Zondag 12 mei 2019, 09:30 uur
     Tienerdienst

 *  Donderdag 16 mei 2019, 08:30 uur
     55+ reis 2019

 *  Dinsdag 21 mei 2019, 19:30 uur
     Kerkenraadsvergadering

 *  Donderdag 23 mei 2019, 20:00 uur
     Gespreksgroep over geloof en belijdenis

Lees meer >Foto's

Liturg Schikking Palmpasen

Liturg Schikking 5e Zondag 40-dagentijd

Liturg Schikking 4e Zondag 40-dagentijd

Vervolg foto's >