St. Anna Kerk
Hervormde Gemeente
Eck en Wiel
route >

Wie zijn wij

We zijn een kleine
Hervormde Gemeente
binnen de Protestantse
Kerk Nederland (PKN)
te Eck en Wiel in de
Betuwe.

De kerk heet St. Anna
kerk, een naam die zij
oorspronkelijk voor de
reformatie gekregen
heeft en die we nog
steeds gebruiken.

Lees verder >
Kerkdiensten - beluisteren >

 *  Zondag 20 oktober 2019, 10:00 uur
     Drs. H.J. Boon uit Den Burg

 *  Zondag 27 oktober 2019, 10:00 uur
     Mw. ds. T. Nielen uit Eck en Wiel
     Hervormingsdag / Bijbelzondag

 *  Zondag 3 november 2019, 10:00 uur
     Mw. drs. W.R. vd. Kaaden uit Overberg

Vervolg kerkdiensten >
Actueel

 *  Lectio divina

 *  Offline lezen met app Mijn Bijbel

 *  Dinsdag 15 oktober 2019, 19:30 uur
     Kerkenraadsvergadering

 *  Maandag 21 oktober 2019, 14:00 uur
     Inloopmiddag Jeugdgebouw

 *  Dinsdag 22 oktober 2019, 20:00 uur
     Bijbelkring

 *  Zondag 27 oktober 2019, 10:00 uur
     Hervormingsdag

 *  Donderdag 31 oktober 2019, 14:30 uur
     Ouderensoos

 *  Woensdag 6 november 2019, 19:30 uur
     Dankdag voor gewas en arbeid

Lees meer >Foto's

Foto`s Startzondag 2019

Foto`s Openlucht Dienst

Afscheid van de Kinderkerk

Vervolg foto's >