St. Anna Kerk
Hervormde Gemeente
Eck en Wiel
route >

Wie zijn wij

We zijn een kleine
Hervormde Gemeente
binnen de Protestantse
Kerk Nederland (PKN)
te Eck en Wiel in de
Betuwe.

De kerk heet St. Anna
kerk, een naam die zij
oorspronkelijk voor de
reformatie gekregen
heeft en die we nog
steeds gebruiken.

Lees verder >
Kerkdiensten - beluisteren >

 *  Zondag 27 januari 2019, 10:00 uur
     Mw. ds. T. Nielen uit Eck en Wiel
     Viering Heilig Avondmaal

 *  Zondag 3 februari 2019, 10:00 uur
     Ds. W.L. Pera uit Leersum
     Werelddiaconaatszondag

 *  Zondag 10 februari 2019, 10:00 uur
     Mw. ds. W.R. vd. Kaaden uit Overberg

Vervolg kerkdiensten >
Actueel

 *  NBG lezing / middag

 *  Wensen voor 2019

 *  Offline lezen met app Mijn Bijbel

 *  Epifanie

 *  Actie Kerkbalans 2019

 *  Algmene Verordening Gegevensbescherming

 *  Donderdag 24 januari 2019, 14:30 uur
     Ouderensoos

 *  Dinsdag 29 januari 2019, 20:00 uur
     Bijbelkring

 *  Woensdag 30 januari 2019, 10:30 uur
     Inloop plus in de Anna-kamer

 *  Donderdag 31 januari 2019, 20:00 uur
     Gespreksgroep over geloof en belijdenis

 *  Zondag 17 februari 2019, 19:00 uur
     Zangdienst:

 *  Dinsdag 19 februari 2019, 19:30 uur
     Kerkenraadsvergadering

 *  Donderdag 21 februari 2019, 20:00 uur
     Gebedskring

Lees meer >Foto's

Liturg Schikking Kerst

Liturg Schikking 4e Adventszondag

Kerstfeest Kinderkerk

Vervolg foto's >