St. Anna Kerk
Hervormde Gemeente
Eck en Wiel
route >

Wie zijn wij

We zijn een kleine
Hervormde Gemeente
binnen de Protestantse
Kerk Nederland (PKN)
te Eck en Wiel in de
Betuwe.

De kerk heet St. Anna
kerk, een naam die zij
oorspronkelijk voor de
reformatie gekregen
heeft en die we nog
steeds gebruiken.

Lees verder >
Kerkdiensten - beluisteren >

 *  Zondag 23 juni 2019, 10:00 uur
     Mw. ds. T. Nielen uit Eck en Wiel
     Viering Heilig Avondmaal

 *  Zondag 30 juni 2019, 10:00 uur
     Mw. ds. T. Nielen uit Eck en Wiel
     Afsluiting kinderkerk (familiedienst)

 *  Zondag 7 juli 2019, 10:00 uur
     Ds. G. Boer uit Rhenen

Vervolg kerkdiensten >
Actueel

 *  Offline lezen met app Mijn Bijbel

 *  Algmene Verordening Gegevensbescherming

 *  Dinsdag 25 juni 2019, 20:00 uur
     Bijbelkring

 *  Donderdag 27 juni 2019, 20:00 uur
     Gebedskring

 *  Donderdag 27 juni 2019, 14:30 uur
     Ouderensoos

 *  Maandag 1 juli 2019, 14:00 uur
     Inloopmiddag Jeugdgebouw

 *  Dinsdag 2 juli 2019, 14:00 uur
     Verjaardagsbusjes Legen.

 *  Donderdag 4 juli 2019, 20:00 uur
     Gespreksgroep over geloof en belijdenis

 *  Dinsdag 16 juli 2019, 19:30 uur
     Kerkenraadsvergadering

Lees meer >Foto's

Liturg Schikking Pinksteren

Jeugddienst

Liturg Schikking Palmpasen

Vervolg foto's >