St. Anna Kerk
Hervormde Gemeente
Eck en Wiel
route >

Wie zijn wij

We zijn een kleine
Hervormde Gemeente
binnen de Protestantse
Kerk Nederland (PKN)
te Eck en Wiel in de
Betuwe.

De kerk heet St. Anna
kerk, een naam die zij
oorspronkelijk voor de
reformatie gekregen
heeft en die we nog
steeds gebruiken.

Lees verder >
Kerkdiensten - live en herhaling >

 *  Zondag 17 oktober 2021, 10:00 uur
     Prof. E. Schroten uit Driebergen

 *  Zondag 24 oktober 2021, 10:00 uur
     Mw. ds. T. Nielen uit Eck en Wiel
     Jeugddienst

 *  Zondag 31 oktober 2021, 10:00 uur
     Dr. J. v. Beelen uit Veenendaal
     Hervormingsdag / Bijbelzondag

Vervolg kerkdiensten >
Actueel

 *  De herrie tot zwijgen brengen

 *  Weer welkom in de St. Anna kerk

 *  Meer dan ‘iets’

 *  Dagelijkse Bijbelpodcast

 *  Dinsdag 19 oktober 2021, 19:30 uur
     Kerkenraadsvergadering

 *  Maandag 25 oktober 2021, 19:30 uur
     Verkenning samenwerking

 *  Dinsdag 26 oktober 2021, 20:00 uur
     Bijbelkring

 *  Donderdag 28 oktober 2021, 20:15 uur
     Gespreksgroep Geloof en Belijdenis

 *  Donderdag 28 oktober 2021, 19:00 uur
     Catechisatie

 *  Zondag 31 oktober 2021, 10:00 uur
     Hervormingsdag / Bijbelzondag

 *  Woensdag 3 november 2021, 19:30 uur
     Dankdag voor gewas en arbeid

 *  Zondag 21 november 2021, 10:00 uur
     Laatste zondag Kerkelijk jaar

Lees meer >Foto's

Herdenkings-dienst ds. A. Christ

Foto`s van de Bazaar rond de kerk

Foto`s - Overstapdienst / familiedienst.

Vervolg foto's >